header visual

Provtillfällen för kunskapsprövning

Kiwa Sveriges provtillfällen 2016

  • Planerade provtillfällen för bl.a. kontrollansvariga, sakkunniga funktionskontrollanter och miljöinventerare fastigheter enligt CMF.
  • Fastställda provtillfällen i samband med certifiering som Energiexpert enligt BFS 2013:17 CEX 4, Kontrollansvarig PBL enligt BFS 2011:14 KA4, Miljöinventerare fastigheter enligt CMF-kravspecifikation,
  • Sakkunnig Funktionskontrollant enligt BFS 2011:16 OVK 1, Sakkunniga av tillgänglighet enligt BFS 2011:18 TIL 2 och Byggarbetsmiljösamordnare.

Kiwa Sverige har fastställt tider för genomförande av skriftlig prövning i samband med certifiering enligt rubricerade grupper.

För att kunna delta vid dessa krävs att man anmäler sitt intresse via mail till bygg@kiwa.se. Märk mailet t .ex. "skriftligt prov energiexpert". I mailet skall framgå önskat datum, plats för prövning samt vilken behörighetsnivå man avser att skriva för.

Vid dessa tillfällen kan även andra grupper som t.ex. Entreprenadbesiktningsmän m.m. avlägga skriftligt prov efter överenskommelse.

Om du vill ansöka om personcertifiering så kan du göra detta enkelt via vår Online-ansökan på denna länk.
Det finns också möjlighet att ansöka via fliken Blanketter på vår förstasida.

PLATSER OCH DATUM 2016

Stockholm 
20/1, 23/2, 22/3, 25/4, 24/5, 27/6, 25/8, 26/9, 26/10, 25/11, 28/12 

Göteborg:
2016: 20/1, 23/2, 22/3, 25/4, 24/5, 27/6, 25/8, 26/9, 26/10, 25/11, 28/12  

Malmö:
20/1, 23/2, 22/3, 25/4, 24/5, 27/6, 25/8, 26/9, 26/10, 25/11, 28/12  

Sundsvall:
20/1, 23/2, 22/3, 25/4, 24/5, 27/6, 25/8, 26/9, 26/10, 25/11, 28/12  

Umeå: 
20/1, 23/2, 22/3, 25/4, 24/5, 27/6, 25/8, 26/9, 26/10, 25/11, 28/12   

OBSERVERA att prov, efter överenskommelse, även kan göras  på Kiwa Sveriges kontor i Karlskrona under kontorstid. 

Samtliga tillfällen startar kl 09.00 om inte annat anges i kallelsen.

PROVTIDER

Energikartläggare: 6 timmar (Del 1, 2 timmar. Del 2, 4 timmar)
Energiexpert nivå N (Normal):
6 timmar (2 timmar prov del 1 och 4 timmar prov del 2)
Energiexpert nivå K (Kvalificerad): 6 timmar (2 timmar prov del 1 och 4 timmar prov del 2) 
Energiexpert Förnyelseav certifikat (oavsett behörighetsnivå): 4 timmar

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U: 2,5 tim (gemensam del) + 3,5 tim (BAS-P/BAS-U specifik).
Kontrollansvariga enligt PBL nivå N och K: 4 timmar
Sakkunniga av tillgänglighet TIL2: 5,5 timmar (3 timmar prov del 1, och 2,5 timmar prov del 2) 
Sakkunniga av tillgänglighet TIL 2 förnyelse: 3 timmar
Miljöinventerare fastigheter: 3 timmar
Sakkunniga funktionskontrollanter: Nycertifiering 3 timmar, Förnyelse 2 tim

Radonkonsult: 1,5 timme
Radonkonsult omprov: 1 timme

För ytterligare information och bokning av enskilda provtillfällen

Kontakta Annika Rigestam.

Tel: 0701- 41 97 77 E-mail: annika.rigestam@kiwa.se