Certifiering av system

För att vara framgångsrik på dagens marknad måste företag ha tydligt definierade processer, inklusive ständiga förbättringsprocesser för föränderliga marknader och kundkrav. Fördelarna med ett fungerande ledningssystem är enorma: Öppenhet, effektivare arbetsprocesser, nöjda medarbetare, förbättrad riskbedömning och kontroll, ökad lönsamhet och nöjdare kunder.

Ledningssystem ger dig all viktig information inom företaget.  Systematisk förbättring är tillämpbart inom kvalitetsledning, miljöarbete, arbetsmiljö och livsmedelssäkerhet. En styrd produktutveckling minskar risker och förbättrar lönsamheten.

För vem?

Varje företag som få sin verksamhet genomlyst och säkrad, i varje steg från utveckling till försäljning, är redo för en systemcertifiering.

När behövs denna certifiering?

Idag är det ofta ett allmänt kundkrav att vara certifierad mot en eller flera standarder för att få vara leverantör av produkter och tjänster.

Varför välja Kiwa?

Kiwa Sverige erbjuder certifiering mot flertalet systemstandarder, under egen ackreditering eller i samarbete med vårt systerföretag i Tyskland.