Byggbranschen

Byggbranschen

Kiwa Sverige tillhandahåller fullständiga certifieringsprogram för personer, processer, produkter och organisationer inom byggbranschen. Vi verkar inom området certifiering av personer och certifiering och tillverkningskontroll av byggprodukter generellt.  

Kiwa Sverige utfärdar certifikat för personer inom ett flertal områden inom Boverkets regelområde. Inom detta regelområde genomför Boverket två samrådsmöten årligen där övriga certifieringsorgan ingår. Till olika samrådsmöten kallas också branschorganisationer, utbildare eller någon berörd myndighet. Inom området för certifiering av Byggarbetsmiljö-samordnare genomförs samrådsmöten med Arbetsmiljöverket.

Kiwa Sverige utfärdar Typgodkännanden enligt Plan- och Bygglagen. Typgodkännanden är ett nationellt frivilligt certifikat för byggprodukter där Boverket är förskrivande myndighet.

Vi utfärdar även utfärdar certifikat för tillverkarens CE-märkning av byggprodukter. CE-märkning av byggprodukter görs enligt Byggproduktförordningen – CPR. Kiwa Sverige är mycket aktiva inom Svenska Spegelgruppen för Byggproduktförordningen.

För de byggprodukter för vilka det inte kan utfärdas Typgodkännande utfärdar Kiwa Sverige Byggproduktcertifikat. Regelverket för utfärdande av Byggproduktcertifikat följer samma regelverk som utfärdande av Typgodkännande.

Kiwa Sverige genomför årliga kontrollbesök för utfärdade produktcertifikat som Typgodkännande och Byggproduktcertifikat. Verksamheten genomför årliga kontrollbesök för produkter certifierade av Kiwa i annat land.

Kiwa Sverige genomför utbildningar och genomför examination av personer som arbetar med miljöfarliga gaser -  F-gaser - som används i kylmaskiner och värmepumpar.