Tillverkningskontroll i samband med CE-märkning

Certifieringsbolaget Kiwa Sverige är ett Anmält Organ (Anmält kontrollorgan)  – Notified Body – enligt EUs byggproduktförordning nr 305/2011.

Som anmält organ har vi rätten att certifiera byggprodukter som omfattas av förordningen ovan. Vårt registreringsnummer som anmält organ är 2392.

Kiwa är ett anmält organ för att kunna utfärda

  • intyg över kontinuitet för produktens prestanda - Certificate of Constancy of Performance of the Product
  • överensstämmelseintyg för tillverkningskontrollen i fabrik- certificate of conformity of the factory production control (FPC)

 
Förteckningar över giltiga intyg/certifikat kan rekvireras från oss.

Intygen/Certifikaten finns även registrerade i vår databas här på vår hemsida.

För ytterligare information - välkommen att kontakta Kiwa Sverige

Tel 0455-30 56 00
Fax 0455-104 36
E-post bygg@kiwa.se