Lantbruk och trädgård

Lantbruk och trädgård

Kiwa Sverige har en lång erfarenhet av certifieringar och verifieringar av miljö och kvalitet inom lantbruksområdet – för växtodling, trädgård, djurhållning, växthus, biodling och svamp.

Alla våra revisorer har stor branschkunskap och är specialiserade inom de områden där vi verkar.

Inom lantbruk och trädgård erbjuder vi följande certifieringstjänster; KRAV och EU-ekologisk certifiering, IP Grundcertifiering (Gris, Mjölk, Nöt, Frukt & Grönt), IP Sigillcertifiering (Gris, Mjölk, Nöt, Frukt & Grönt, spannmål o Oljeväxter samt Prydnadsväxter o Plantskola) med möjlighet att lägga till klimatcertifiering, Sigill Biodling, GLOBALG.A.P, IP Arbetsvillkor, IP Livsmedel, Bedömning av produkt  (för ekologisk produktion), NOP.

Du hittar mer information om våra tjänster här nedanför.