Livsmedel

Livsmedel

Inom livsmedelsområdet erbjuder Kiwa Sverige certifieringar för förädlingsföretag inom livsmedels- och foderindustrin, grossister och importörer, detaljhandeln och butiker, samt storhushåll och restauranger. Vi erbjuder även certifiering och verifiering av slakt, fiske och vattenbruk.

Vi arbetar med högt ställda krav på våra revisorer, där flerårig branschkunskap och utbildning inom livsmedelssäkerhet är exempel på grundkrav. Alla våra revisorer är dessutom specialiserade inom de områden de verkar.

För livsmedelsföretag erbjuder vi KRAV- och EU-ekologisk certifiering, IP Livsmedel, IP Arbetsvillkor, GLOBALG.A.P, Svensk Standard för livsmedelshantering i butik, MSC Chain of Custody (MSC spårbarhetscertifiering), BRC Food, UTZ, ISO 22000, FSSC 22000 och NOP.

Mer information om dessa tjänster hittar du här nedanför;