Livsmedel och lantbruk

Livsmedel och lantbruk

Kiwa Sverige erbjuder certifieringar inom kvalitet och miljö för lantbruk och trädgårdsföretag, förädlingsföretag inom livsmedels- och foderindustrin, mathantverkare, grossister och importörer, detaljhandeln och butiker, samt storhushåll och restauranger. Vi erbjuder även certifiering och verifiering av slakt, fiske och vattenbruk, samt textil- och skinnberedning.

Vi arbetar med högt ställda krav på våra revisorer, där flerårig branschkunskap och utbildning inom livsmedelssäkerhet är exempel på grundkrav. Alla våra revisorer är experter inom de områden där vi verkar.