ASC spårbarhetscertifering

Med Kiwas spårbarhetscertifiering ASC - Aquaculture Stewardship Council - kan du erbjuda ASC-märkt fisk och skaldjur som odlats på ett ansvarsfull och hållbart sätt. ASC Chain of Custody - spårbarhetscertifiering, är en relativt ny global miljöcertifiering för odlad fisk och skaldjur.

Märkningen garanterar att produktionen sköts ansvarsfullt och att det går att spåra fisken tillbaka till där den odlats. Kraven för odling enligt ASC varierar något beroende på art, plats och odlingsmetod. För att odlingen ska bli ASC-certifierad krävs bland annat att fodret är hållbart fiskat och att vattnet som släpps ut från odlingen är renat. Det är också viktigt att bevara livsmiljöer och biologisk mångfald, och att god djurhälsa förebyggs för att minska användningen av till exempel antibiotika.

För vem?

Med en certifiering enligt standarden ASC Chain of Custody har företag, butiker, fiskdiskar, restauranger och storhushåll nu även möjlighet att erbjuda och marknadsföra odlad fisk och skaldjur som kommer från ASC-certifierade anläggningar. Som användare av ASC-märket på fisk och skaldjur tar ni ett aktivt ansvar för att bidra till en bättre miljö och en hållbar fisk- och skaldjursmarknad.

MSC-certifieringen, som är en miljömärkning för vildfångad fisk och skaldjur, är ett grundkrav för att även erhålla ASC-certifiering

När behövs denna certifiering?

För att en produkt ska kunna ASC-märkas vid den slutgiltiga försäljningen så måste alla företag i försäljningskedjan certifieras av ett oberoende certifieringsorgan. I certifieringen ingår bland annat att företaget ska kunna visa att varuförsörjningskedjan är spårbar och att man har ett väl utvecklat och etablerat kvalitetsarbete.

Varför välja Kiwa?

Vi på Kiwa Sverige kan hjälpa ditt företag med en ASC spårbarhetscertifiering så att dina kunder kan göra ett hållbart val.

Vi erbjuder såväl ASC som MSC spårbarhets-certifiering, både för enskilda företag och som gruppcertifiering. Vi har även flera andra certifieringar som kan genomföras vid samma tillfälle. Vi har stor erfarenhet och lång tradition inom kvalitetscertifiering för mervärden, miljö och livsmedelssäkerhet för hela livsmedelskedjan.

Mer information om ASC-certifieringen finns på ASCs hemsida