Bedömning av produkt som tillåten för ekologisk produktion

Kiwa erbjuder möjligheten att få en produkt bedömd som tillåten att använda i KRAV-godkänd eller EU-ekologisk produktion (EG) nr 834/2007.

Denna bedömning av produkter som tillåtna i ekologisk produktion lämpar sig för t ex
• mineral- eller vitamintillskott
• kraftfoderblandningar (för enkelmagade djur)
• ensileringsmedel
• växtskyddsmedel
• gödsel
• jordförbättringsmedel

Syftet med denna bedömning är att förtydliga för producenter med ekologisk produktion vilka produkter som är tillåtna att använda i produktionen. Även produkter som inte innehåller några ekologiska råvaror, kan vara tillåtna att använda i en KRAV-certifierad/EU-certifierad produktion, eftersom de ingående råvarorna och framställningsprocesserna är tillåtna.

För vem?

För att få marknadsföra att en konventionell produkt är tillåten att använda i en KRAV-certifierad eller EU-ekologisk produktion ska produkten i fråga ha genomgått en bedömning av ett ackrediterat certifieringsbolag. Certifieringsbolagets bedömning går ut på att undersöka om produkten uppfyller KRAV:s/EUs regelverk rörande råvarors ursprung, produktionsprocesser m.m.

Tillverkare och marknadsförare av produkter som bedömts som tillåtna får informera om att produkten är tillåten att använda i certifierad ekologisk produktion.

OBS! Eftersom dessa produkter inte är certifierade enligt KRAV:s regelverk så får inte produkten benämnas KRAV-certifierad och KRAV:s märke får inte användas i marknadsföringen. Detta gäller även hänvisning till EUs ekologiska logotyp, EU-lövet.

Varför välja Kiwa?

Kiwa Sverige erbjuder bedömning av produkter som tillåtna för ekologisk produktion.
Ring oss för offert.


Välkommen att kontakta Kiwa för mer information eller ansökningshandlingar.