Certifiering

Med en certifiering genom Kiwa Sverige får du en oberoende tredjepartsrevision som säkerställer att ditt företag uppfyller de krav som ställs. Din kontakt hos oss blir en av våra erfarna revisorer från ditt närområde, som gör en revision av din verksamhet och tillsammans med dig kommer fram till förbättringsåtgärder.

Kiwa Sverige erbjuder många olika certifieringar inom lantbruk och trädgårdsproduktion, livsmedelsförädling samt butik, storhushåll, restaurang och fiskenäring.