KRAV och EU-ekologiskt

Kiwa Sverige erbjuder revision och certifiering av samtliga regelområden inom EU 834/2007 och Regler för KRAV-certifierad produktion. Våra revisorer har mer än 25 års erfarenhet av revision inom ekologisk produktion och goda kunskaper inom hela livsmedelskedjan. 

EUs förordning för ekologisk produktion, EG 834/2007, är basen för de ekologiska reglerna. En certifiering enligt EUs regler ger företaget rätt att använda logotypen för ekologisk produktion, EU-lövet. Märkningen är obligatorisk på förpackningar sen den 1 juli 2010.

KRAVs regler tar avstamp i EU-förordningen för ekologisk produktion. I många fall är reglerna likvärdiga, men i vissa fall går KRAVs regler längre, exempelvis tillåts färre tillsatser. En certifiering enligt KRAVs regler ger företaget rätt att använda både KRAVs märke, samt EU-lövet, inom de områden där EU har regler.

I Regler för KRAV-certifierad produktion finns även områden som inte regleras inom EUs regler för ekologisk produktion. Exempelvis finns möjlighet att KRAV-certifiera vildfångad fisk och att KRAV-certifiera restauranger och storhushåll.

För vem?

Kiwa Sverige erbjuder certifiering för hela livsmedelskedjan:

Växtodling, växthus, djurhållning, biodling, svampodling samt produktionshjälpmedel och livsmedelsförädling, butik, storhushåll, restaurang, foder, grossist, distribution, import, vildväxande bär och svamp samt fiske och vattenbruk.

När behövs denna certifiering?

Marknaden för ekologiskt producerade livsmedel växer år för år. Försäljningsstatistik från dagligvaruhandeln talar om ökningar i både märkesvaror och EMV (Egna märkesvaror). Det finns en växande efterfrågan för ekologiskt, både på råvaror och förädlade varor, såväl till konsument som till restaurang och storhushåll.

Med en certifiering för ekologisk produktion enligt EUs ekologiska regler eller enligt KRAVs regler får du rätt att marknadsföra din produktion som ekologisk, och du får märka dina produkter med EUs logotyp och/eller KRAVs märke. 

Varför välja Kiwa?

Vi har 30 års erfarenhet av certifiering inom ekologisk produktion och arbetar med våra lokala revisorer över hela landet.

Som kund hos Kiwa får du tillgång till e-kontoret. Där kan du enkelt registrera produktionsuppgifter. När produktionen är godkänd kan du sedan när som helst hämta certifikat direkt från e-kontoret. På så sätt har du alltid tillgång till aktuella certifikat!

Om du vill läsa mer om hur certifieringen går till  steg för steg så finns det information här intill, till höger på sidan.

För att ansöka om avtal för certifiering - klicka här 

Mer information finns också på:

Livsmedelsverkets hemsida

Jordbruksverkets hemsida

KRAVs hemsida 

På dessa sidor finns bland annat viktig information om hur du som är certifierad får använda EUs logotyp för ekologiska produkter eller KRAV-märket.

Kiwa Sveriges kod som certifieringsorgan, som ska användas vid märkning av certifierade ekologiska produkter, är SE-EKO-01.

Aktuell utgåva

Rådets förordning (EG) nr 834/2007
KRAVs regler 2018:1