IP Livsmedel

IP Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en certifiering för livsmedelssäkerhet som lämpar sig för små och medelstora livsmedelsföretag – allt från förädling till lager, packeri, grossist och distribution - alla som är leverantörer till dagligvaruhandeln.

Standarden omfattar grundläggande arbete med livsmedelssäkerhet, där produktsäkerheten för konsumenten är i centrum. Kraven omfattar hygien, spårbarhet, redlighet och livsmedelssäkerhet enligt HACCP.

På Sigill Kvalitetssystems hemsida www.sigill.se  finns mer information, standard och åtgärdsplan för egenrevision.

För vem?

IP Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en certifiering för livsmedelssäkerhet. Standarden har tagits fram med stöd av ICA, COOP, Axfood och Bergendals så med denna certifiering visar du som är  leverantör till dagligvaruhandeln att din produktion lever upp till handelns krav om säkra livsmedel.

Företag som är certifierade enligt IP Livsmedel och använder IP SIGILL-certifierad råvara i produkterna har dessutom möjlighet att marknadsföra produkterna med kvalitetsmärket Svenskt Sigill. Kontakta Sigill Kvalitetssystem för mer information kring denna möjlighet.

När behövs denna certifiering?

Ett väl etablerat kvalitetsarbete på företaget gynnar affärerna. IP Livsmedel-certifieringen är ofta en förutsättning för att få leverera produkter till våra aktörer inom dagligvaruhandeln. Certifieringen IP LIvsmedel ger företaget marknadstillträde. Med denna tredjepartscertifiering genom en av våra livsmedelsrevisorer får ni också en kvalificerad genomgång av era rutiner och er dokumentation, och säkerställer därmed att ni lever upp till högt ställda krav inom livsmedelssäkerhet.

Varför välja Kiwa?

Vi på Kiwa Sverige arbetar med högt ställda krav på våra revisorer, där flerårig branschkunskap och utbildning inom livsmedelssäkerhet är exempel på grundkrav. Våra revisorer är specialiserade inom de områden vi verkar och vi kan erbjuda ett flertal olika tjänster vid samma revisionstillfälle.

Välkommen att ansöka om IP Livsmedel! 

Aktuell utgåva

IP Allmänna Villkor 2018:1
IP Livsmedel Grundcertifiering 2018:1