IP Grundcertifiering

Kiwa Sverige erbjuder IP - standardens grundcertifieringar enligt nedan:

IP Frukt och grönt grundcertifiering  
IP Mjölk grundcertifiering 
IP Nöt grundcertifiering 
IP Gris grundcertifiering
IP Arbetsvillkor 

Handböcker och checklistor för certifieringen kan du ladda ner från Sigill Kvalitetssystems hemsida 

Till höger här på sidan hittar du vår ansökningsblankett för  IP Grundcertifieringen

För vem?

IP grundcertifiering är tillämpbar på alla förtag med produktion av frukt, bär, groddar, skott, svamp, växthus, frilandsgrönsker, potatis, eller produktion av nöt, mjölk och gris. 
IP-standarden omfattar också certifiering enligt SIGILL nivå, se egen sida för information. 

När behövs denna certifiering?

IP är en oberoende standard för certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. En certifiering enligt grundnivån innebär att verksamheten följer gällande lagstiftning och branschriktlinjer inom den aktuella inriktningen. Certifikatet ger företaget ett trovärdigt kvitto på goda förhållanden i verksamheten och kunden tryghet. Standarden ägs och utvecklas av Sigill Kvlitetssystem AB, ett dotterbolag till LRF: 

Varför välja Kiwa?

Kiwa erbjuder IP Grundcertifiering för enskild anslutning eller gruppanslutning. Gruppanslutning innebär certifiering av en grupp av företag under gemensam ledning. Vi har stort kunnande inom kvalitetscertifiering för lantruk och trädgårdsföretag och våra erfarna revisorer finns över hela landet. 

Aktuella utgåvor

IP Frukt och Grönt grundcertifiering 2015:1 
IP Mjölk grundcertifiering 2017:1 
IP Nöt grundcertifiering 2017:1 
IP Gris grundcertifiering 2016:1 
IP Arbetsvillkor 2017:2
IP Allmänna Villkor 2018:1