IP SIGILL

IP Sigill Frukt och grönt 
IP Sigill Spannmål och oljeväxter 
IP Sigill Mjölk 
IP Sigill Nötkött 
IP Sigill Gris 
IP Sigill Prydnadsväxter och plantskola
IP Arbetsvillkor 

Kiwa Sverige erbjuder IP SIGILL-certifiering inom alla regelområden. IP SIGILL är en standard för kvalitetssäkring av livsmedelskedjan, från primärproduktion till förädling. Standarden ägs och utvecklas av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till LRF.

För vem?

IP SIGILL-certifieringen är öppen för alla lantbruksföretag och företag med produktion av frukt, bär, svamp, växthus- och frilandsgrönsaker och potatis.

Inom lantbruk finns produktionsregler för spannmål, oljeväxter, mjölk, nötkött, naturbeteskött, griskött, ägg och kyckling samt regler för livsmedelsförädling av dessa produkter. Det finns även ett liknande system för honung som kallas SIGILL Biodling.

För flertalet moduler finns också möjlighet att genom tillvalsregler få klimatcertifiering som tillägg. IP-standarden omfattar också Grundcertifieringar för gris, mjölk, slakt, slakttransport och livsmedel.

När behövs denna certifiering?

Certifiering enligt IP SIGILL ger dig rätt att teckna licens för Svenskt Sigill-märkning av produktionen.

IP SIGILL-certifieringen garanterar att råvarorna är producerade på svenska kontrollerade gårdar och odlingar och säkerställer säkra livsmedel, miljöhänsyn, god djuromsorg och öppna svenska landskap.

I standarden ställs också höga krav på goda rutiner, spårbarhet och dokumentation som syftar till att skapa trygghet för såväl producenter, konsumenter som handel vad gäller säker livsmedelsproduktion.

Varför välja Kiwa?

Kiwa erbjuder IP SIGILL-cerifiering för enskild anslutning eller gruppanslutning. Gruppanslutning innebär certifiering av en grupp av företag under gemensam ledning.

Vi har stort kunnande inom kvalitetscertifiering för lantbruk och trädgårdsföretag och våra erfarna revisorer finns över hela landet. 

Ansök om SIGILL-certifieringen på vår ansökningsblankett, som du hittar till höger här på sidan.

Handböcker och checklistor för certifieringen kan du ladda ner från Sigill Kvalitetssystems hemsida – http://www.sigill.se

Aktuella utgåvor

Version: 
IP Sigill Frukt och grönt 2016:1
IP Sigill Spannmål och oljeväxter 2017:1
IP Sigill Mjölk 2016:1
IP Sigill Nötkött 2016:1
IP Sigill Gris 2016:1
IP Sigill Prydnadsväxter och plantskola 2012:2
IP Arbetsvillkor 2017:2
IP Allmänna Villkor 2017:2