Svensk standard för livsmedelshantering i butik

Kiwa Sverige erbjuder engagerade butiker med högt ställda mål för livsmedelssäkerheten en certifiering enligt Svensk standard för livsmedelshantering i butik. Denna standard har arbetats fram av fem aktörer inom dagligvaruhandeln tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel, och bygger på branschriktlinjerna ”Säker mat i din butik!”.

På Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se finns information om HACCP samt branschriktlinjen ”Säker mat i din butik!”. 

Svensk Dagligvaruhandels hemsida kan standarden beställas.

För vem?

Intresset för säker hantering av livsmedel i butik är stort och denna standard ger såväl stora som små butiker ett bra verktyg för butikens förbättringsarbete. Med en genomarbetad HACCP och väl fungerande egenkontroll kan alla butiker säkerställa att de säljer säker mat till sina kunder.

Varför välja Kiwa?

Våra erfarna livsmedelsrevisorer har stor kunskap om livsmedelssäkerhet för detaljhandeln och vi har flera års erfarenhet av Svensk Standard för säker livsmedelshantering i butik. Vi kan även erbjuda andra revisioner såsom KRAV eller MSC Chain of custody, vilka kan genomföras vid samma tillfälle.

Anmäl butiken enkelt via knappen ”Ansök om avtal” på vår hemsida www.kiwa.se

Aktuell utgåva

Svensk standard för livsmedelshantering i butik. Utgåva 3, Januari 2016