Övervakande kontroll

Övervakande kontroll

Tillverkningskontroll

Kiwa Sverige är ackrediterat som kontrollorgan i tredjepartsställning – Typ A

En av förutsättningarna till att erhålla ett typgodkännande är att tillverkaren har en fungerande egenkontroll.

Kontrollanvisningarna i typgodkännandet skall utgöras av företagets egenkontroll som granskats och godkänts av certifieringsorganet.

När så erfordras skall egenkontrollen övervakas av ett kontrollorgan. Omfattningen av den övervakande kontrollen beslutas av certifieringsorganet.

Anmält organ - Notified Body

Kiwa Sverige är ett Anmält Organ - Notified Body - enligt förordningen för byggprodukter – CPR 305/2011 (EU)

Som anmält organ har Kiwa Swedcert rätten att medverka vid tillverkarens eller dennes ombud inom EEG att CE-märka byggprodukter som omfattas av direktivet ovan. Vårt registreringsnummer som anmält organ är 2392.

Som anmält organ enligt CPR genomför Kiwa Sverige bland annat fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontroll i fabrik.

För mer information kontakta Johnny Ostenfeldt - Ansvarig för tillverkningskontroll/FPC.