Entreprenadbesiktningsman

Kiwa Sverige erbjuder certifiering av Entreprenadbesiktningsman enligt CBM Certifieringsregler. Denna tjänst sker utanför ackreditering

KRAV FÖR ENTREPRENADBESIKTNINGSMÄN
Entreprenadbesiktningsman certifieras efter prövning enligt kraven i CBM certifieringsregler. För att erhålla certifiering skall visas att tillräckliga kvalifikationer finns beträffande:

· teknisk grundkunskap
· yrkeserfarenhet
· kunskap om lagstiftning och bestämmelser

ANSÖKAN
Du ansöker enkelt via knappen "Ansök online" här intill.
Utöver ansökan så ska du skicka oss en meritförteckning med tillhörande styrkta kopior av de betyg, intyg och övriga handlingar som du vill åberopa för att uppfylla kraven enligt regelverket. Du ska kunna visa att du har godkänd utbildning, tillräcklig yrkeserfarenhet och kompetens, samt kunna visa att du bedömts lämplig för uppgiften genom lämplighetsintyg. Dessa dokument kan mailas till bygg@kiwa.se eller skickas per post till: Kiwa Sverige, Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA.

PRÖVNING AV ANSÖKAN
Vid prövning av ansökan granskas de i handlingarna styrka meriterna mot CBM certifieringsreglers krav för erhållande av certifikat. Det är då viktigt att handlingarna är fullständiga så att rätt bedömning kan göras samt för att undvika förseningar under granskningen. Efter överenskommelse om tidpunkt kallar vi till skriftligt prov.

CERTIFIERING
Efter godkänd prövning utfärdas certifikat för Entreprenadbesiktningsman. Giltighetstiden är fem år från utfärdandet. Efter ansökan kan giltighetstiden förlängas med fem år i taget.

För personer som inte uppfyller kraven enligt CBM punkt 2.2 Yrkesverksamhet, utfärdas ett 2 årigt kompetensintyg Godkänd Besiktningsman.

UPPFÖLJNING
Under giltighetstiden får de certifierade information om ändringar i regelverk m.m. som är av väsentlig betydelse för certifieringen. I god tid innan giltighetstiden utgår sänds också påminnelse om att ansöka om förlängning. Vi sänder också ut brev med begäran om föreskriven årlig rapport.

För ytterligare information kontakta Jörgen Gustavsson;

Tel: 0709 - 36 94 82
E-mail: jorgen.gustavsson@kiwa.se