Provtillfällen för kunskapsprövning

Kiwa Sveriges provtillfällen

  • Planerade provtillfällen för bl.a. kontrollansvariga, sakkunniga funktionskontrollanter och miljöinventerare fastigheter enligt CMF.
  • Fastställda provtillfällen i samband med certifiering som energiexpert enligt BFS 2013:17 CEX 4 med ändring, Kontrollansvarig PBL enligt BFS 2011:14 KA4, Miljöinventerare fastigheter enligt CMF-kravspecifikation.
  • Sakkunnig Funktionskontrollant enligt BFS 2011:16 OVK 1 med ändring, Sakkunniga av tillgänglighet enligt BFS 2011:18 TIL 2 och Byggarbetsmiljösamordnare.
  • Energikartläggare
  • Certifierad radonkonsult
     

Kiwa Sverige har fastställt tider för genomförande av skriftlig prövning i samband med certifiering enligt rubricerade grupper. För att kunna delta vid dessa krävs att man anmäler sitt intresse via mail till se.bygg@kiwa.com, märk mailet t ex "skriftligt prov energiexpert". I mailet skall framgå önskat datum, plats för prövning samt vilken behörighetsnivå man avser att skriva för.

Vid dessa tillfällen kan även andra grupper som tex Entreprenadbesiktningsmän mm avlägga skriftligt prov efter överenskommelse.

Om du är osäker på om du uppfyller kraven för certifiering, så erbjuder Kiwa en möjlighet till en enklare förhandsgranskning innan du anmäler dig till ett kunskapsprov. Skicka ett mail till se.bygg@kiwa.com så tar en handläggare kontakt med er.


Om du vill ansöka om personcertifiering genom Kiwa så kan du göra detta enkelt via vår Online-ansökan på denna länk.
Det finns också möjlighet att ansöka via fliken Blanketter här ovanför på sidan.

PLATSER OCH DATUM

Stockholm: Solna 
2018: 24/1, 28/2, 28/3, 25/4, 30/5, 27/6, 29/8, 26/9, 24/10, 28/11

Göteborg, Mölndal
2018: 24/1, 28/2, 28/3, 25/4, 30/5, 27/6, 29/8, 26/9, 24/10, 28/11

Malmö: 
2018: 24/1, 28/2, 28/3, 25/4, 30/5, 27/6, 29/8, 26/9, 24/10, 28/11

Sundsvall: 
2018: 24/1, 28/2, 28/3, 25/4, 30/5, 27/6, 29/8, 26/9, 24/10, 28/11

Umeå:  
2018: 24/1, 28/2, 28/3, 25/4, 30/5, 27/6, 29/8, 26/9, 24/10, 28/11

 
 OBSERVERA att prov, efter överenskommelse, även kan göras  på Kiwa Sveriges kontor i Karlskrona under kontorstid. 

Samtliga tillfällen startar kl 09.00 om inte annat anges i kallelsen. 

PROVTIDER

Bas P & U: 3,5 timmar

Bas: 2,5 timmar

Energiexpert Förnyelse av certifikat (oavsett behörighetsnivå): 3 timmar

Energiexpert nivå K (Kvalificerad): 4 timmar 

Energiexpert nivå N (Normal):  4 timmar

Energikartläggare: 6 timmar (Del 1:  2 timmar. Del 2: 4 timmar)

Entreprenad Besiktningsman Förnyelse: 3,0 timmar

Entreprenad Besiktningsman: 3,0 timmar

Kontrollansvariga enligt PBL nivå N och K: 4 timmar

Kontrollansvarig Förnyelse av certifikat: 2 timmar

Miljöinventerare fastigheter Förnyelse: 1 timme

Miljöinventerare fastigheter: 3 timmar

Radonkonsult: 1,5 timme

Radonkonsult omprov: 1 timme 

Sakkunniga av Tillgänglighet TIL 2 Förnyelse: 3,0 timmar

Sakkunniga av Tillgänglighet TIL 2: 5,5 timmar (Del1: 3 timmar. Del 2: 2,5 timmar)

Sakkunniga funktionskontrollanter Förnyelse av certifikat: 2,0 timmar

Sakkunniga funktionskontrollanter Nycertifiering: 3,0 timmar  

Möjlighet för enskilda provtillfällen finns, för ytterligare information och bokning - vänligen kontakta Madelene Karlsson

Tel: 0455-305600, 
E-post: se.bygg@kiwa.com 

För ytterligare information och bokning av enskilda provtillfällen

Kontakta Bygg & Energi.

Tel: 0455 - 305600 E-mail: se.bygg@kiwa.com