Produktcertifiering

Produktcertifiering

Kiwa Sverige är ett av SWEDAC ackrediterat certifieringsorgan för produktcertifiering/typgodkännanden enligt Plan- och Bygglagen – PBL – samt kontrollorgan (besiktningsorgan) för tredjepartskontroll.

Kiwa Sverige är också ett Anmält Organ – Notified Body – enligt Byggproduktförordningen – CPR 305/2011. Vårt registreringsnummer som Anmält organ är 2392.

Inom området för certifiering av byggprodukter ingår utfärdande av certifikat för innehavarens CE-märkning av de produkter för vilka det finns en harmoniserad produktstandard.

Byggproduktcertifikat utfärdas i enlighet med regelverket för utfärdande av Typgodkännande. Byggproduktcertifikat kan utfärdas för de produkter för vilka det finns en harmoniserad produktstandard eller för de produkter som inte omfattas av Boverkets byggregler.

Energimärkning/klassning av sanitetsarmaturer är vårt senaste tillskott inom området produktcertifiering. Certifikatet med klassning och tillhörande märkningsföreskrifter sker enligt kraven i "Certifieringsregler för energiklassning och märkning av sanitetsarmatur". 

Under rubriken ”Våra tjänster” här nedan presenteras våra produktcertifieringar – där vi inom ackrediteringen erbjuder typgodkännande och inom notifieringen CE-märkning. Utanför ackreditering utfärdar vi produktcertifikat (BPC) och Energimärkning.

Kontakta oss gärna för mer information!