Systemcertifiering

Systemcertifiering

För att vara framgångsrik på dagens marknad måste företag ha tydligt definierade processer, inklusive ständiga förbättringsprocesser för föränderliga marknader och kundkrav. Fördelarna med ett fungerande ledningssystem är enorma: Öppenhet, effektivare arbetsprocesser, nöjda medarbetare, förbättrad riskbedömning och kontroll, ökad lönsamhet och nöjdare kunder.

Ledningssystem ger dig all viktig information inom företaget.  Systematisk förbättring är tillämpbart inom kvalitetsledning, miljöarbete, arbetsmiljö och livsmedelssäkerhet. En styrd produktutveckling minskar risker och förbättrar lönsamheten.

Varje företag som vill få sin verksamhet genomlyst och säkrad, i varje steg från utveckling till försäljning, är redo för en systemcertifiering. Idag är det också ofta ett allmänt kundkrav att vara certifierad mot en eller flera systemstandarder för att få vara leverantör av produkter och tjänster.

Kiwa Sverige erbjuder certifiering mot flertalet systemstandarder, såsom ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC 22000 och OHSAS 18001 i samarbete med vårt systerföretag i Tyskland. Mer att läsa om dessa finns under rubriken Våra tjänster nedan.