Förrevision

Är företaget redo för certifieringsrevision? Hur väl fungerar våra processer? Har vi identifierat rätt frågor vid ledningens genomgång?

Frågeställningarna är många och relevanta i arbetet med att implementera ett systematsikt arbetssätt enligt en standard. Många företag väljer att göra en förrevision, för att få både bekräftelse och förbättringsförslag inför en skarp revision.

Vid en förrevision går revisorn igenom verksamheten enligt kundens önskemål. Vanligt är att hela verksamheten revideras, men man kan även välja ut delar av en standard, eller delar av ett företag, beroende på frågeställningarna.

Resultaten presenteras i en rapport, och företaget får ett viktigt instrument i det fortsatta kvalitetsarbetet.