FSSC 22000

Version: FSSC22000 version 7, May 2014

Handeln med livsmedel är global, och livsmedelssäkerheten är i fokus. Den nya standarden FSSC 22000 utgår från företagets implementering av ett effektivt ledningssystem, och ett effektivt livsmedelssäkerhetsarbete. 

FSSC 22000 baseras på ISO 22000:2005 och ISO/TS 22002-1:2009.

HACCP enligt Codex Alimentarius är basen i FSSC 22000, med fokus på grundförutsättningarna, PRP. FSSC 22000 är en godkänd standard enligt GFSI, Global Food Safety Initiative, och därigenom accepterad av de stora dagligvarukedjorna i Europa.

Mer information finns på  http://www.mygfsi.com/

För vem?

FSSC 22000 passar producenter och leverantörer inom livsmedelskedjan, i verksamheter där fokus på effektivt ledningssystem, säker produktutveckling och livsmedelssäkerhet går hand i hand.

Mer information finns på http://www.fssc22000.com

När behövs denna certifiering?

Producenter av egna märkesvaror, EMV, till dagligvaruhandeln behöver idag ett certifikat som är GFSI-godkänt.  

Varför välja Kiwa?

Kiwa Sverige erbjuder revison och certifiering enligt FSSC 22000. Revisionen kan med fördel kombineras med några av våra andra tjänster, såsom ISO 9001, ISO 14001, KRAV/EU-ekologisk certifiering eller MSC Spårbarhetscertifiering.