ISO 14001

Miljöledningssystemet ISO 14001 är en väl etablerad och bred standard med miljöfrågor i fokus. Med ett 14001-certifikat visar ni att ert företag tar ansvar för miljön.

Lagefterlevnad systematiseras, och miljöaspekterna får en naturlig plats i det dagliga arbetet. Företagets miljöbelastning skall minska, då företagets arbete med ständig förbättring ger effekt.

För vem?

Ett företag med ISO 14001-certifikat visar att det tar ansvar och miljöarbete på stort allvar. Tjänsten passar företag inom både produktion och tjänstesektorn.

När behövs denna certifiering?

Ett certifikat enligt 14001 är ofta  en grundförutsättning för att få vara leverantör, och denna certifiering bekräftar att företagets miljöledningssystem och systematiska miljöarbete sköts på ett effektivt sätt. 

Varför välja Kiwa?

Kiwa Sverige erbjuder revison och certifiering enligt ISO 14001. Denna revision kan med fördel kombineras med någon eller några av våra andra tjänster, såsom ISO 9001, KRAV/EU-ekologisk certifiering eller MSC Spårbarhetscertifiering.